Fiscale voordelen

Fiscale Voordelen Stoelmassage op de werkplek

Stoelmassage is niet alleen een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Ook voor u als werkgever heeft het voordelen. Een massage op regelmatige basis zal een positief effect hebben op werk gerelateerde klachten. Het biedt ontspanning, verlaagt het stressgevoel, geeft energie en komt de productiviteit van uw werknemers ten goede. Hierdoor zal het ziekteverzuim afnemen.

De overheid stimuleert werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren. Omdat de overheid het belang inziet van gezonde en fitte medewerkers kunnen bedrijven rekenen op een fiscaal voordeel als zij stoelmassages aanbieden. De kosten die een organisatie maakt voor het inhuren van een stoelmasseur zijn volledig aftrekbaar omdat de belastingdienst stoelmassage erkent als een methode om ziekteverzuim tegen te gaan. De kosten die een organisatie maakt voor het inhuren van een stoelmasseur valt onder de vrije verstrekkingen (vrijgesteld voor loonheffingen). 

Deze vrijstelling geldt onder de volgende voorwaarden: 

- De stoelmassage is opgenomen in het arbo-plan van de onderneming;
- De massage wordt op de werkplek tijdens kantooruren uitgevoerd;
- De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Per 1 januari 2015 is voor werkgevers de werkkostenregeling ingegaan. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel regelt. De nieuwe regeling werkt veel simpeler. U mag vrijwel alles vergoeden en verstrekken aan uw werknemers, zolang u er maar voor zorgt dat u onder een bepaald drempelbedrag blijft. Dit drempelbedrag is 1,2% van de totale fiscale loonsom van de organisatie. Zolang u niet meer vergoedt dan dit bedrag, hoeft u geen (zeer strenge) eindheffing van 80% aan de Belastingdienst te betalen. U hoeft ook niet te verantwoorden waar u het bedrag aan hebt uitgegeven.

De werkkostenregeling kent dus een maximum (1,2% van de totale loonsom). Wanneer u uw medewerkers stoelmassage aanbiedt als onderdeel van een arbo-plan dan valt dit buiten de bovengenoemde forfait. Hierdoor blijft de ruimte van 1,2% ongemoeid. Stoelmassages aanbieden vanuit een arbo-plan kent geen maximum en kunt u onbeperkt aanbieden.

Een weldaad voor lichaam en geest!