Algemene Voorwaarden

Voorwaarden:

 • Erotische massage wordt beslist niet gegeven!
 • Voorafgaand aan een eerste massage, zullen er vragen gesteld worden over ziekte, medicijn gebruik en uw medisch verleden e.d. 
 • Afspraken kunt u binnen 24 uur telefonisch annuleren. 
 • U kunt bij ons na afloop betalen met Pin, VISA, Mastercard en contant. Het bedrag overmaken per bank is ook mogelijk.
 • Bij twijfel over een contra-indicatie (een medische reden waardoor er niet gemasseerd kan worden) heb ik het recht om de massage aan te passen of niet uit te voeren. Vraag eerst advies aan uw huisarts als u zelf twijfelt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, of gebruikt medicijnen dan kan ik u vragen of u overlegt met deze arts of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Hygiëne en discretie vind ik heel belangrijk. Dat verwacht ik ook van mijn cliënten
 • Het ondergoed wordt tijdens de massage aangehouden, evt. met uitzondering van een bh.
 • Bij achterhouden van voor mij belangrijke informatie bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen.
 • Bij massage op locatie is een warme ruimte waarin een massagetafel kan staan gewenst.
 • Cadeaubonnen en actiebonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Actiekaarten zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen/cadeaubonnen.
 • Meerrittenkaarten hebben een maximale geldigheidsduur van 2 Jaar na de datum van afgifte.
 • Kadobonnen en actiekaarten hebben een geldigheidsduur die op het betreffende document staat vermeld.

Een weldaad voor lichaam en geest!